Dansk bil sat­ser på shei­ker

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske bil­pro­du­cent Zen­vo Au­to­mo­ti­ve sat­ser på at sæl­ge su­per­bi­len Zen­vo ST1 til Mel­le­mø­sten, selv om pro­duk­tio­nen lig­ger i Præ­stø på Sydsjæl­land. Zen­vo har ind­til vi­de­re kun solgt to bi­ler, men nu sat­ser man på uden­land­ske mar­ke­der og har for ik­ke så læn­ge si­den op­ret­tet et kon­tor i Du­bai. Mel­le­mø­sten er helt op­lagt for Zen­vo, me­ner brand ma­na­ger for bil­pro­du­cen­ten Lars Mel­ler. Pri­sen for Zen­vo ST1 er ca. 16 mil­li­o­ner kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.