Øn­sker fæt­ter­ku­si­ne- for­bud

BT - - NYHEDER -

Det skal ik­ke væ­re til­ladt at gift e sig med sin fæt­ter el­ler ku­si­ne, hvis man selv er barn af et par, der har gjort det sam­me, me­ner Dansk Fol­ke­par­ti. Par­ti­et har net­op stil­let et be­slut­nings­for­slag i Fol­ke­tin­get om at for­by­de de så­kald­te kæ­de- fæt­ter- ku­si­ne- æg­te­ska­ber, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.