DF- de­kret: ’ Sig nej til at hjæl­pe’

Par­tiets byrød­der op­for­dres til at fralæg­ge sig an­sva­ret for at fin­de bo­li­ger til 12.000 flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - Smo@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE­KVO­TE

Sø­ren Mor­ten­sen DFs by­rå­ds­med­lem­mer skal und­la­de at hjæl­pe med at fin­de eg­ne­de bo­li­ger til de 12.000 flygt­nin­ge, som skal in­te­gre­res i det dan­ske sam­fund i år.

SØN­DAG 1. MARTS 2015

Lan­dets kom­mu­ner skal i år fin­de bo­li­ger til 12.000 flygt­nin­ge, hvoraf man­ge kom­mer fra Sy­ri­en. Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.