Jyl­lands- Po­sten næg­tet ad­gang hos Hizb ut- Ta­hrir

BT - - NYHEDER - Ma­ma@ bt. dk

NÆG­TET AD­GANG

Maria Christine Mad­sen Da en jour­na­list og en fo­to­graf fra Jyl­lands- Po­sten i går mød­te op til et pres­se­mø­de, som den mus­lim­ske or­ga­ni­sa­tion Hizb ut- Ta­hrir holdt i Nør­re­bro­hal­len i Kø­ben­havn, blev de af­vist i dø­ren. Muham­med­teg­nin­ger­ne er ik­ke glemt af or­ga­ni­sa­tio­nen.

Jyl­lands- Po­sten var ik­ke vel­kom­men, da Hizb utTa­hrir i går holdt de­bat­mø­de i Nør­re­bro­hal­len i Kø­ben­havn. Det skyl­des Muham­med- teg­nin­ger­ne, for­kla­re­de tals­man­den Ju­nes Ko­ck. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.