’ Han skal fan­ges i li­ve’

BT - - NYHEDER -

RET­FÆR­DIG­HED

Fa­mi­lie­med­lem­mer til of­re for Is­la­misk Stats bød­del Ji­ha­di Jo­hn hå­ber, at ret­fær­dig­he­den en­de­lig vil ske fyl­dest, ef­ter ter­r­o­ri­sten er ble­vet iden­ti­fi­ce­ret som bri­ten Mo­ham­med Emwa­zi.

Dra­ga­na Hai­nes for­tæl­ler til tv, hvor­dan hun fø­ler sig mær­ket for li­vet af den sorg, der ram­te hen­de ef­ter den ræd­selsvæk­ken­de hals­hug­ning af hen­des mand. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.