Knyt­næ­ve til Sy­ri­en­kri­ge­re

Uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard smi­der de ra­di­ka­le fløjls­hand­sker

BT - - NYHEDER -

Den 48- åri­ge Martin Li­de­gaard blev ud­nævnt til uden­rigs­mi­ni­ster ef­ter Hol­ger K. Nielsen ( SF) 3. fe­bru­ar 2014. For­in­den hav­de han væ­ret kli­ma­mi­ni­ster i tre år. Martin Li­de­gaard sad i Fol­ke­tin­get fra 2001 til 2007. Ved det kom­men­de valg er han ef­ter nog­le års pau­se igen ble­vet op­stil­let som fol­ke­tings­kan­di­dat i Nord­s­jæl­lands Stor­kreds. Fra 2008 til val­get i 2011 var han medstif­ter af og ar­bej­den­de for­mand for den grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.