’’

BT - - NYHEDER - Smo@ bt. dk

Der er ab­so­lut man­ge ting i det, vi har lagt frem, som jeg, før ter­r­o­ris­men kom til at fyl­de, ik­ke kun­ne stå in­de for. Man bli­ver nødt til at ac­cep­te­re, at ver­den har flyt­tet sig

VÆRN MOD TER­ROR

Sø­ren Mor­ten­sen Sva­ret hav­de gi­vet sig selv. Hvis man før ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn hav­de spurgt ham, om dan­ske­re i ud­lan­det må af­lyt­tes uden dom­mer­ken­del­se, hav­de han sva­ret nej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.