IN­GEN AF­GANG

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 1. MARTS 2015

SAS’ ka­bi­ne­per­so­na­le strej­ker fort­sat, og det be­tød af­ly­ste fly og fru­stra­tion for man­ge pas­sa­ge­rer i Kø­ben­havns

Luft­havn i Ka­strup. Fo­to: Si­mon Skip­per » Hvis vi er hel­di­ge, kan vi kom­me af sted i mor­gen tidlig. Li­ge nu ven­ter vi ba­re på nyt, « sag­de 20- åri­ge Ama­lie Doo­lewe­erdt. Hen­des fly til Mal­di­ver­ne blev af­lyst i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.