Uvis­he­den e

BT - - NYHEDER - Ma­ma@ bt. dk

ET SID­STE HÅB

Maria Christine Mad­sen 949 da­ge. 136 uger. 31 må­ne­der. To et halvt år. Så læn­ge har Per og Yvon­ne Ravn søgt ef­ter sva­ret på, hvad der ske­te med de­res søn. Så læn­ge har de ven­tet på en af­slut­ning. Nu er den må­ske ryk­ket nær­me­re.

SØN­DAG 1. MARTS 2015

Per og Yvon­ne Ravn har er­kendt, at Jo­ey højst sand­syn­ligt er død. Men for­æl­dre­ne hå­ber, at det er mu­ligt at fin­de nog­le af hans jor­di­ske re­ster, som de kan be­gra­ve. Fo­to: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.