Forand

Det be­gynd­te i det små med vi­deo­er fra grund­læg­ger­ne selv. I dag læg­ges der 300 ti­mers vi­deo ud hvert mi­nut. I lø­bet af 10 år har YouTu­be for­an­dret in­ter­net­tet

BT - - NYHEDER - Nann@ ber­ling­s­ke. dk

10 ÅRS FØD­SELS­DAG

Nan­na Jakobs­gaard Nielsen YouTu­be er en af fe­bru­ars mest be­mær­kel­ses­vær­di­ge fød­sel­a­rer. Do­mæ­net www. youtu­be. com blev re­gi­stre­ret for ti år si­den, og en af de al­ler­før­ste vi­deo­er vi­ser en af de tre grund­læg­ge­re, Ja­red Ka­rim i San Die­go Zoo. Her be­skri­ver han, hvad der er fedt ved ele­fan­ter.

SØN­DAG 1. MARTS 2015

I de­cem­ber 2012 run­de­de ’ Gang­nam Sty­le’ én mil­li­ard vis­nin­ger. Si­den er tal­let me­re end for­doblet. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.