Re­de vo­res liv

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 1. MARTS 2015

Før­ste vi­deo, som run­de­de en mil­li­on vis­nin­ger

på YouTu­be, var Ni­ke- re­k­la­men ’ Touch of gold’, hvor den bra­si­li­an­ske fod­bold­spil­ler Ro­nal­din­ho gen­tag­ne gan­ge ban­ker fod­bol­den op på over­lig­ge­ren og jong­le­rer vi­de­re.

er ’ Gang­nam Sty­le’ med syd­kore­a­ne­ren Psy, som er vist over to mil­li­ar­der gan­ge.

Den mest vi­ste vi­deo no­gen­sin­de

gik viralt i for­å­ret 2012. I dag er den set me­re end 100 mil­li­o­ner gan­ge på YouTu­be. Vi­deo­ens for­mål var at få ar­re­ste­ret gu­e­ril­la­le­de­ren Jo­seph Ko­ny fra Ugan­da, og iføl­ge Thomas Bi­gum er det en unik kampag­ne- vi­deo, som ’ sat­te dags­or­den’.

Her up­lo­a­de­de klum­meskri­bent og for­fat­ter Dan Sa­va­ge en vi­deo, hvor han og hans mand­li­ge part­ner, Ter­ry Mil­ler, for­tæl­ler, hvor­dan de som un­ge blev mob­bet på grund af de­res ho­mo­seksu­a­li­tet. De vil­le for­tæl­le un­ge ho­mo­seksu­el­le, at - ja - det bli­ver bed­re. Fle­re ken­dis­ser spred­te bud­ska­bet, og selv Ba­ra­ck Oba­ma of­fent­lig­gjor­de en vi­deo de­di­ke­ret til pro­jek­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.