’ So­fies ud­strå­ling

Den ame­ri­kansk- wa­li­si­ske san­ge­r­in­de og kom­po­nist Ju­dith Owen er vild med So­fie Gråbøl i ’ For­bry­del­sen’

BT - - NYHEDER - Ho­eg@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Hen­ning Hø­eg So­fie Gråbøl og den dan­ske krimiserie ’ For­bry­del­sen’ er kendt over he­le ver­den. Men helt ov­re på den an­den si­de af klo­den i sol­be­skin­ne­de Los An­ge­les er So­fie og hen­des island­ske swe­a­ter li­ge­frem med til at red­de liv.

SØN­DAG 1. MARTS 2015

Ju­dith Owens sto­re in­spira­tions­kil­de er So­fie Gråbøl i se­ri­en ’ For­bry­del­sen’, der på en­gelsk har tit­len ’ The Kil­ling’. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.