Pa­tien­ter og læ­ger er ue­ni­ge om be­hand­ling

BT - - SUNDHED -

Be­hand­ling af lavt stof­skif­te bli­ver dis­ku­te­ret hef­tigt, og fle­re læ­ger på den ene si­de og pa­tient­for­e­nin­gen på den an­den er ik­ke umid­del­bart eni­ge om, hvad der er den op­ti­ma­le be­hand­ling.

BT PLUS

bt. dk/ plus

Vir­ker frem­ra­gen­de

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.