’ Mi­ne børn har få­et de­res mor til­ba­ge’

BT - - SUNDHED -

Me­re over­skud

Tina Jepsen har ik­ke op­le­vet pro­ble­mer med sit hjer­te det se­ne­ste hal­ve år. Det skyl­des iføl­ge hen­de selv, at hun nu får den ret­te me­di­cin mod sit for la­ve stof­skif­te. En syg­dom, som kan på­vir­ke hjer­tet, hvis ik­ke man bli­ver be­hand­let. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.