VI­DEN­SKAB. DK Per­son­lig­hed er vig­ti­ge­re end IQ

BT - - NYHEDER -

KA­RAK­TE­RER

Din per­son­lig­hed på­vir­ker di­ne ka­rak­te­rer i gym­na­si­et og på uni­ver­si­te­tet me­re end din IQ, vi­ser ny forsk­ning fra Grif­fi th Uni­ver­si­ty i Au­stra­li­en. Den vi­den kan man bru­ge til at ind­ret­te ud­dan­nel­ses­sy­ste­met bed­re, vur­de­rer for­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.