Gen­te­ra­pi brem­ser hiv

BT - - NYHEDER -

Ved hjælp af gen­te­ra­pi er det lyk­ke­des ame­ri­kan­ske for­ske­re at la­ve abers mu­skel­cel­ler om til en ’ fa­brik’, som pro­du­ce­rer kun­sti­ge pro­te­i­ner. Pro­te­i­ner­ne be­skyt­ter eff ek­tivt aber­ne mod hiv, og det væk­ker håb om en ny vac­ci­ne mod aids. » Vo­res pro­te­in har vir­ket eff ek­tivt mod al­le de stam­mer af hiv- virus, vi har te­stet, « ud­ta­ler le­de­ren af det nye stu­die, pro­fes­sor Mi­cha­el Farzan fra Scrip­ps Research In­sti­tu­te i Fl­o­ri­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.