Kul­tur Bil­le Ero­bre

BT - - KULTUR - Ri­jo@ bt. dk

SEJ­R­HER­RE

Rik­ke Bjer­ge Den ene Bo­dil ef­ter den an­den stod i kø for at kom­me hen til Bil­le Au­gust i af­tes.

Bil­le Au­gusts film ’ Stil­le hjer­te’ vandt fi­re Bo­dil- pri­ser i af­tes. Her er in­struk­tø­ren med sin hu­stru, Sa­ra- Ma­rie Maltha.

Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.