3x

BT - - TV -

BOO­GIE NIGHTS Fil­min­struk­tø­ren Ja­ck op­da­ger tal­ler­ken­va­ske­ren Ed­die, som han hy­rer og gør til stjer­ne. Suc­ce­sen sti­ger den el­lers jord­bund­ne Ed­die til ho­ve­d­et, og ef­ter nog­le år på top­pen be­gyn­der ned­t­u­ren, og afl øse­ren står klar i kulis­sen. HESHER Eft er T. J. mi­ste­de sin mor i en bil­u­lyk­ke, er så­vel han som hans far gå­et fuld­stæn­dig i selvsving af sorg. Det ud­nyt­ter den rå Hesher.

Kl. 21.00

Kl. 23.00

Burt Rey­nolds.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.