MALL­ORCA MED ALL INCLUSIVE

BT - - SONDAG - Pris pr. per­son i delt dob­belt­væ­rel­se.

Mall­orca by­der på dej­li­ge sand­stran­de, flot­te klip­pe­ky­ster, hø­je bjer­ge, hyg­ge­li­ge bjerg­by­er og den smuk­ke ho­ved­stad Pal­ma. Mall­orca har et skønt kli­ma med mas­ser af sol­ti­mer. På den­ne læ­ser­rej­se bor du dej­ligt cen­tralt i den hyg­ge­li­ge by, San­ta Ponsa på Pio­nero/ San­ta Ponsa Park, der by­der på hyg­ge­li­ge po­o­l­om­rå­der og et væld af fa­ci­li­te­ter, hvis du og­så ger­ne vil væ­re lidt ak­tiv i din fe­rie. Her­fra kan du li­ge­le­des kom­me på man­ge skøn­ne ud­flug­ter rundt på øen.

Kun Kr.

8 da­ge. Af­rej­se fra Kø­ben­havn d. 4. april 2015. Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på lidt­me­re. dk/ ponsa el­ler kon­takt Bra­vo Tours på tlf. 70 10 10 77 Husk at op­ly­se ar­ran­ge­ment 1018, for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.