SPORTSREJSE

INKL. HALV­PEN­SION SAMT SPA, GYM OG FIT­NESS PAK­KE Kr. 4.495,-

BT - - SONDAG -

Tag med på vo­res sportsrejse til Spa­ni­en hvor du kan kom­bi­ne­rer sport­sak­ti­vi­te­ter med af­slap­ning på det flot­te 4 stjer­net ho­tel, der lig­ger ud til mid­del­ha­vet. Du bor på Ho­tel Esti­val Park Sa­lou, der et af de mest kom­plet­te resorts ved Mid­del­hav­sky­sten. Club Aquum er ho­tel­lets stolt­hed der er et enor­me AQUUM spa-, fit­ness- og wel­l­ness- cen­ter. 4.000 kvm med det yp­per­ste in­den for wel­l­ness- ba­de, spa­om­rå­der, fit­ness mu­lig­he­der, kro­p­ste­ra­pi og be­hand­lin­ger. Der­u­d­over fin­des der kom­plet fit­ness af­de­ling, samt et væld af di­ver­se hold at væl­ge imel­lem. Du har halv­pen­sion un­der he­le dit op­hold. Pris pr. per­son i delt dob­belt­væ­rel­se Inkl. Halv­pen­sion samt Spa, Gym og fit­ness pak­ke. 8 da­ge. Af­rej­se fra Kø­ben­havn på ud­valg­te da­ge i marts, april og maj 2015 Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på lidt­me­re. dk/ sportsrejse el­ler kon­takt Vi­va Tours på 8110 1818. Husk at op­ly­se an­non­ce­ko­de LIDT­me­re for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.