D

BT - - SONDAG -

et er gråt. Di­set. So­len kæm­per en uli­ge kamp her. Om som­me­ren myl­drer det med gla­de men­ne­sker, men den­ne fe­bru­ar­mor­gen er der øde. » Hold øje med klit­ter­ne på din ven­stre si­de, « ly­der kom­man­do­en, in­den te­le­fo­nens net dør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.