SKINDSTEGT KUL­MU­LE SER­VE­RET MED VA­RI­A­TIO­NER AF GU­LEROD OG BRU­NET SMØR M. NØD­DER

BT - - SONDAG - Kog gu­le­rød­der i sal­tet vand

Kul­mu­le:

File­ter kul­mu­len til den øn­ske stør­rel­se Drys med salt og en smu­le suk­ker da­gen for­in­den – det­te gør fi sken me­re fast i kø­det Rids fi sken på skind­si­den , det­te gør bla., at den ik­ke ’ krøl­ler’ sig sam­men Steg fi sken på en brand­varm pan­de i neut­ral olie med skind­si­den nedad. Eft er 2 mi­nut­ter skru­es der ned på 1/ 2 var­me, ind­til fi - sken har få­et 4- 5 mi­nut­ter på skind­si­den Der­eft er sluk­kes for var­men og fi sken ven­des Lad fi sken lig­ge der ind­til ser­ve­ring – den re­ste­ren­de var­me fra pan­den fort­sæt­ter med at til­be­re­de fi sken.

Va­ri­a­tio­ner af gu­le­rød­der Cr­u­di­te:

Skær gu­lero­den su­per ty ndt med et man­do­linjern og læg det i isvand til ser­ve­ring.

Gu­lero­ds marv:

Fjern gu­lero­dens marv fra så sto­re gu­le­rød­der du kan fi nde, dis­se gla­se­res i smør, vand, hon­ning, hvid­løg og salt ind­til de er mø­re og klar til ser­ve­ring

Gu­lero­ds puré

Lyn­s­yl­te­de per­le­løg:

Skr­æl lø­ge­ne og skal for­sig­tigt løgskal­ler­ne fra hin­an­den . Over­hæld med en klas­sisk syl­tela­ge. Syl­tela­ge: 1 del suk­ker til 1 del ed­di­ke, 5 sor­te pe­ber korn og 1 laur­bær­blad.

Bru­net smør med nød­der

Brun smør­ret og til­sæt de hak­ke­de nød­der samt en smu­le salt og evt. lidt ok­se fond.

An­ret­ning:

Pu­re­en træk­kes Gu­lero­d­s­marv pla­ce­res i pu­re­en Lyn­s­yl­te­de per­le­løg pla­ce­res om­kring gu­lero­d­s­mar­ven Cr­u­ditén gra­ne­res over gu­le stri­ben af puré, marv og løg. Den skinds­teg­te Kul­mu­len pla­ce­res på på si­den af stri­ben Re­sten af cr­u­di­ten bru­ges til at gra­ne­re fi sken Det bru­ne­de smør m. nød­der ’ dyp­pes’ næn­somt rundt om­kring an­ret­nin­gen. Fen­ni­kel­skud og ær­teskud py­n­ter ret­ten til sidst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.