DYRK SEX MOD STRESS

BT - - SONDAG -

Er du stres­set? Dyrk sex!

I en un­der­sø­gel­se måt­te halv­de­len af en ræk­ke test­per­so­ner ik­ke dyr­ke sex, mens den an­den halv­del ger­ne måt­te. Sam­ti­dig blev de te­stet for stress og fi k må­lt blod­tryk. De, der dyr­ke­de sex, var langt me­re af­stres­se­de end grup­pen, der ik­ke gjor­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.