MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SONDAG -

Ah­med Ak­ka­ri og hans fa­mi­lie kom til Dan­mark i 1985, eft er fa­mi­li­ens hjem i hjem­by­en Tripo­li i det nord­li­ge Li­ba­non blev bom­bar­de­ret. De bo­sat­te sig i Hurup i Thy, men vend­te eft er eget valg til­ba­ge til Li­ba­non i 1991. Året eft er øn­ske­de fa­mi­li­en imid­ler­tid at ven­de til­ba­ge til Dan­mark, hvil­ket dog først var mu­ligt, eft er Ah­med Ak­ka­ri hav­de væ­ret i me­di­er­ne. Ak­ka­ri er ud­dan­net læ­rer fra Aar­hus Se­mi­na­ri­um. Han har har to søn­ner og en dat­ter. Han blev dansk stats­bor­ger i 2003, men hans fra­skil­te ko­ne er i Li­ba­non med dat­te­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.