UGENS BREV

BT - - SONDAG -

bt. dk/ brev­kas­ser

du og den­ne mand er fo­rel­ske­de, skal I ik­ke hol­de det skjult. Den­ne 40- åri­ge mand er for­hå­bent­lig hver­ken mis­bru­ger el­ler vol­de­lig… og det skal di­ne for­æl­dre så ba­re stil­le og ro­ligt fi nde ud af. Mød di­ne for­æl­dre med tons­vis af kær­lig­hed. Ind­drag dem og in­vi­ter dem. Rol­ler­ne er byt­tet om, ind­til de hol­der op med at op­fø­re sig som for­nær­me­de børn. Jeg sen­der dig en mas­se var­me tan­ker. Good luck!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.