8/ 11 At­hen med høj puls

Fo­re­går det næ­ste At­hens Clas­sic Ma­rat­hon. Til­mel­ding fra midt i marts. Del­ta­ger­ge­by­ret på 95 eu­ro dæk­ker b. la. lo­kal trans­port, T- shirt, for­plej­ning og me­dal­je.

BT - - REJSER - AT­HEN

Trans­port:

Bl. a. Ae­ge­an Air, SAS og Norwe­gi­an fly­ver fra Kø­ben­havn til At­hen. Norwe­gi­an dog kun som som­mer­ru­te. Fra luft­hav­nen kan du ta­ge bus X95 el­ler me­tro­linje 3 til At­hen. Der går bus­ser til Ma­rat­hon fra Mavro­ma­teon- ga­den ved Areos Park, nær Vik­to­ria me­tro- sta­tionne, og der går spor­vogn fra Syn­tag­ma- plad­sen til Flis­vos, hvor­fra du blandt an­det kan ta­ge på en­dags­tur til øer­ne Hy­dra, Por­os og Ægi­na

Der er mas­ser af bil­li­ge over­nat­nings­mu­lig­he­der. I At­hen f. eks. Hero­dion Ho­tel og Phi­lip­pos Ho­tel ved Akro­po­lis Mu­se­um til 300- 900 kr./ nat el­ler Acro­po­lis Hou­se nær Syn­tag­ma til 300- 400 kr. At­hos Ho­tel i Pla­ka ko­ster 300- 400 kr. I Ma­rat­hon er der f. eks. Ma­rat­hon Beach Resort til 300- 500 kr. og Ni­reus Ho­tel I Nea Ma­kri nær Ma­rat­hon til 300 kr.

ma­rat­hon­run­mu­se­um. com samt pa­nat­he­nai­csta­di­um. gr

Op­hold:

In­fo:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.