Den nye Dorph

TV2- nyheds­vært Pe­ter Grøn­borg skal i den kom­men­de fod­bold­sæ­son dæk­ke Cham­pions Le­ague på TV3+ som af­lø­ser for Jes Dorph- Pe­ter­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ ROV HOS TV2 lavg@ spor­ten. dk BLÅ BOG

Las­se Vø­ge End­nu en gang skif­ter en af TV2s pro­fi­ler til Vi­a­sat. BT er­fa­rer, at det bli­ver den lov­pri­ste TV2- vært Pe­ter Grøn­borg, der til som­mer skif­ter til Vi­a­sat, hvor han skal ser­ve­re Cham­pions Le­ague- fod­bold for dan­sker­ne.

FUL­DE NAVN:

Pe­ter Kragh Grøn­borg

FØD­SELS­DA­TO:

15. ok­to­ber 1969

År­hus

FØ­DE­STED: NÆVÆRENDE BOPÆL:

Ha­resko­v­by

CI­VIL­STAND:

Gift med An­ne So­fie Kragh

Kri­stof­fer ( 2006), Oskar ( 2008) og Ni­ko­laj ( 2013)

BØRN:

UD­DAN­NEL­SE:

Jour­na­list fra Dan­marks Jour­na­list­højsko­le i 1996

AN­SAT PÅ TV2 SI­DEN:

2006

TID­LI­GE­RE JOB:

Sport­sjour­na­list hos Ber­ling­s­ke Ti­den­de, Po­li­ti­ken og Ka­nal 5

SØN­DAG 1. MARTS 2015

Pe­ter Grøn­borg er den an­den nyheds­vært fra TV2, som Vi­a­sat hen­ter til at væ­re vært på Cham­pions Le­ague- ud­sen­del­ser­ne på TV3+. Grøn­borg af­lø­ser i næ­ste sæ­son sin tid­li­ge­re kol­le­ga, Jes Dorph- Pe­ter­sen.

Fo­to: Mik­los Sza­bo/ TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.