KA­TA­STRO­FALT ’’

Jakob Fuglsang kan gå svær tid i mø­de, hvis Asta­na bli­ver smidt ud, spår eks­pert

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BE­TÆNDT jepp@ spor­ten. dk Fo­to Nils Meilvang

Det er tæt på ka­ta­stro­falt for Jakob Fuglsang

Jep­pe Pe­der­sen Jakob Fuglsang sid­der net­op nu i en yderst ube­ha­ge­lig si­tu­a­tion, hvor den dan­ske cy­kel­ryt­ter kan se frem til en sæ­son uden cy­kel­løb, hvis hans ka­sak­hi­ske hold, Asta­na - som for­ven­tet - får fra­ta­get Wor­ld Tour- li­cen­sen.

Cy­kel­sæ­so­nen ser sort ud for Jakob Fuglsang og re­sten af Asta­na- hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.