En gent­le­man so

Det går un­der ra­da­ren hos de fl este, men Ran­ders FCs en­gel­ske ch­eft ræ­ner, Co­lin Todd, er må­ske det stør­ste navn i Su­per­liga­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW srkr@ spor­ten. dk 1974- 75

Sø­ren Hang­høj Kristensen Der er lidt Se­an Con­ne­ry over ham, som han sid­der der i so­fa­en på Ho­tel Ran­ders. Ik­ke over ud­se­en­det, nej. Men over ka­ris­ma­en. Og især over stem­men.

CO­LIN TODD

FØDT:

KLUB­BER SOM SPIL­LER: LAND­SKAM­PE: HÆ­DER:

TIT­LER SOM SPIL­LER:

KLUB­BER SOM TRÆ­NER:

Mid­dles­brough, Bolt­on Wan­de­rers, Swindon Town, Der­by Co­un­ty , Brad­ford Ci­ty , Ran­ders, Dar­ling­ton og Ran­ders igen

TIT­LER SOM TRÆ­NER:

Vin­der af The Cham­pions­hip med Bolt­on I 1996- 97

KORT OM BRI­AN CLOUGH:

Le­gen­da­risk ma­na­ger i især Der­by Co­un­ty og Not­ting­ham Fo­rest. To en­gel­ske mester­ska­ber – et med Der­by ( 1972) og et med Fo­rest ( 1978). Vin­der af Eu­ro­pa Cup’en for mester­hold med Fo­rest i 1979 og 1980 FO­TO: Hen­ning Bag­ger

SØ SNØDNADGA 1G .1 M. MAARRTTSS 2 2001155

12. de­cem­ber 1948 ( 66 år) i Che­ster- le- Stre­et i Eng­land

Sun­der­land, Der­by Co­un­ty , Ever­ton, Bir­m­ing­ham Ci­ty , Not­ting­ham Fo­rest, Ox­ford Uni­ted, Van­co­u­ver Whi­tecaps og Lu­ton Town

27 for Eng­land PFA Play­er of the Year i

To en­gel­ske mester­ska­ber med Der­by i 1972 og 1975

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.