NYT FRA Eu­ro­pas liga­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OKO­RE MIS­SE­DE SIN STO­RE CHAN­CE DORT­MUND BLÆ­STE SCHAL­KE AF BA­NEN

1987: Den dan­ske lands­holds­for­sva­rer Jo­res Oko­re fi k chan­cen for at im­po­ne­re Aston Vil­las nye ch­eft ræ­ner, Tim Sherwood, der hav­de plan­tet Oko­re på bæn­ken i sin før­ste kamp i spid­sen for Bir­m­ing­ham- klub­ben. Aston Vil­la har tabt de se­ne­ste seks kam­pe i streg, men med en ka­ran­tæ­ne til Ron Vlaar var Jo­res Oko­re igen på plads i bag­kæ­den mod Newcast­le . En test som Oko­re – set med dan­ske bril­ler – desvær­re ik­ke slap godt fra. Sær­lig uhel­dig så han ud eft er 37 mi­nut­ter, da han lod et ind­læg fra Daryl Jan­maat pas­se­re, og der­med kun­ne Pa­piss Cis­sé nemt spar­ke vær­ter­ne i front til slut­re­sul­ta­tet 1- 0.

VI­BE- HAT­TRI­CK I SVENSK PO­KAL- STOR­SEJR

AUGS­BURG OG HØJB­JERG HAR TABT PU­STEN

Mi­cha­el Laud­rup ( ma­na­ger), Swan­sea ( 5- 0 over Brad­ford)

Da­ni­el Ag­ger, Li­ver­pool ( 5- 4 over Car­diff eft. forl. spil­le­tid og straf­fes­park – or­di­nær kamp: 2- 2)

Al­lan Nielsen, Tot­ten­ham ( 1- 0 over Lei­ce­ster – Al­lan Nielsen mat­chvin­der med et mål i over­ti­den)

Pe­ter Sch­mei­chel, Man­che­ster Uni­ted ( 1- 0 over Not­ting­ham Fo­rest)

Ni­ck­las Bendt­ner, Ar­se­nal ( 1- 2- ne­der­lag til Bir­m­ing­ham)

Hen­rik Tøm­rer Pe­der­sen og Per Frand­sen, Bolt­on ( 1- 2- ne­der­lag til Mid­dles­bor­ough)

Mikkel Beck, Mid­dles­bor­ough ( 0- 2- ne­der­lag til Chel­sea ef­ter for­læn­get spil­le­tid)

Mikkel Beck, Mid­dles­bor­ough ( 0- 1- ne­der­lag til Lei­ce­ster ef­ter for­læn­get spil­le­tid i om­kamp – før­ste kamp end­te 1- 1)

Jan Møl­by, Li­ver­pool ( 1- 2- ne­der­lag til Ar­se­nal)

vandt 2- 0 over Sun­der­land på to mål af Way­ne Roo­ney. Beg­ge mål faldt i sid­ste halv­del af an­den halv­leg. Sun­der­land fi k den tid­li­ge­re Uni­ted- for­sva­rer Wes Brown ud­vist for en nød­brem­se, som egent­lig blev be­gå­et af Jo­hn O’Shea – og­så tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted- spil­ler. Sout­hamp­ton tab­te over­ra­sken­de med 0- 1 ude mod West Bromwich Al­bion. Li­ge så over­ra­sken­de var det, at West Ham hjem­me tab­te med 1- 3 til Crystal Pa­la­ce.

snak om kri­se og nedryk­nings­spø­gel­ser i den ty ske stor­klub Borus­sia Dort­mund. Klub­ben, der for et par uger si­den lå på sid­ste­plad­sen i Bun­des­liga­en, ban­ke­de sig ud af bund­stri­den ved at tæ­ve lo­kal­ri­va­ler­ne fra Schal­ke 04 med 3- 0 hjem­me på Sig­nal Idu­na Park. Det var ’ Die Schwarz­gel­bens’ fj er­de bun­des­liga- sejr i træk, og der­med er hol­det på blot et par uger kla­tret fra sid­ste­plad­sen op på en ot­ten­de­plads – og plud­se­lig vir­ker eu­ro­pæ­isk kva­li­fi ka­tion ik­ke ure­a­li­stisk. Det talstær­ke pu­bli­kum måt­te dog ven­te he­le 78 mi­nut­ter in­den Ga­bon- an­gri­be­ren Pi­er­re- Eme­ri­ck Au­ba­mey­ang sat­te gang i må­l­fe­sten . En scor­ing, som Au­ba­mey­ang fejre­de ved at ifø­re sig en Bat­man- ma­ske ( fo­to) . Den dan­ske lans­holds­an­gri­ber Las­se Vi­be blev i går den helt sto­re po­kal­helt for IFK Göte­borg. Det sven­ske stor­hold tog hul på sæ­so­nen i en po­kal­kamp ude mod My­resjö/ Vet­lan­da fra de sven­ske re­gio­nal­liga­er, og her var bå­de Jacob An­ker­sen og Las­se Vi­be med fra start, mens Sø­ren Rieks sad på bæn­ken. Vi­be skaff ede Göte­borg et straff es­park til 1- 0, og med to scor­in­ger til 2- 0 og 4- 0 var hans før­ste halv­leg al­le­re­de til et 12- tal. Men da kam­pen var fær­dig, skul­le man nok hi­ve den gam­le 13- ska­la frem, for Las­se Vi­be score­de nok en gang, og der­med fi k han en per­fekt start på sin og IFK Göte­borgs sven­ske sæ­son. Kam­pen end­te 6- 0 til Göte­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.