Step­hen Cur­ry på vej mod MVP- ti­tel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Step­hen Cur­ry fra Gol­den Sta­te War­ri­o­rs er ge­ne­ra­len på NBAs bed­ste an­greb, og un­der skar­p­skyt­tens le­derskab har hol­det sik­ker kurs mod slut­spil­let.

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe vur­de­rer, at Cur­rys for­mi­dab­le spil, gør den lil­le po­int gu­ard fa­vo­rit til hæ­de­ren som årets spil­ler og MVP- tit­len. Så­le­des er han helt ne­de i od­ds 1,70 på, at det sker med Ja­mes Har­den til od­ds 3,10 som nær­me­ste kon­kur­rent.

» Cur­ry er en fan­ta­stisk ba­sket­ball­spil­ler, og hvad han ik­ke har i fy­sik, kom­pen­se­rer han for i over­blik og fi nes­se. Han kan af­slut­te og afl eve­re, og det har de an­dre hold haft svært ved at dæk­ke op for i den­ne sæ­son. MVP- snak­ken i NBA hand­ler nor­malt om LeBron Ja­mes og Ke­vin Du­rant, men i år bør de beg­ge bli­ve over­skyg­get af Step­hen Cur­ry, « si­ger od­ds­sæt­ter Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.