1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fi­na­ler kan ha­ve de­res eget liv, men al­li­ge­vel sy­nes der at væ­re god vær­di i, at beg­ge hold kom­mer på tav­len i det­te op­gør. Først og frem­mest for­di Ne­manja Ma­tic er i ka­ran­tæ­ne for Chel­sea. Hol­det luk­ker mar­kant fl ere mål ind, når han er ude, og som man så det, da de to hold mød­tes på Whi­te Hart La­ne se­ne­st, har Chel­sea pro­ble­mer med den fart, som Tot­ten­ham kan sæt­te i spil­let, li­ge­som hol­det og­så har det med den form for over­falds­fod­bold, som ar­gen­ti­ne­ren prak­ti­se­rer. Og Chel­sea bør selv ha­ve ri­ge­ligt med off en­sivt sty rke til selv at sco­re.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.