2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Even­ty ret er slut for CFR Cluj. Den ri­ge ejer Ár­pád Pászká­ny har for­ladt klub­ben og med ham prak­tisk talt al­le pro­fi ler­ne. På grund af det øko­no­mi­ske rod er klub­ben idømt en straf på 24 po­int og står til­ba­ge med en trup, som slet ik­ke er god nok til den bed­ste ræk­ke. Den kla­re­de godt nok 0- 0 i for­år­spre­mi­e­ren, men det var imod et an­det hold, som og­så har mi­stet man­ge spil­le­re i vin­ter­fe­ri­en. Nu gæl­der det Pan­durii, som mod­sat har op­ru­stet i vin­ter­fe­ri­en og frem­står no­get stær­ke­re nu end før jul. Med an­dre ord er der lagt op til en ude­sejr.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.