REG­NE­ARK, PISK OG AR­BEJDS­UD­BUD ’’

SF be­skyl­der De Ra­di­ka­le for ik­ke at de­le vær­di­grund­lag med ven­stre­fl øj­en

BT - - DEBAT -

SF for­mand Pia Ol­sen Dyhr ret­ter et frontalt an­greb på De Ra­di­ka­le og i sær­lig grad for­mand Mor­ten Øster­gaard, som hun be­skyl­der for at væ­re i gang med et op­gør med ker­ne­vel­fær­den. Det kom­mer eft er en uge, hvor hun i øv­rigt var med til at brin­ge re­ge­rin­gen i min­dre­tal sam­men med par­ti­er­ne i blå blok, så Ol­sen Dyhr kan nok ik­ke se frem til man­ge skul­der­klap fra de tid­li­ge­re re­ge­rings­part­ne­re i den nær­me­ste frem­tid. som på en el­ler an­den må­de og­så tog no­get po­li­tik med sig, da de gik. På det se­ne­ste er og­så gam­le mær­kesa­ger ble­vet for­tyn­det kraft igt, f. eks. ve­jer rets­sik­ker­he­den øjen­syn­ligt ik­ke så tungt læn­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.