Gø­g­ler­ne kom­mer til Bor­gen

BT - - DEBAT -

Dan­mark blev en lil­le smu­le ri­ge­re i den­ne uge, ik­ke kun i kro­ner og øre, men må­lt i po­li­ti­ske par­ti­er. (...) I en po­li­tisk kul­tur, der alt for læn­ge har for­sømt nød­ven­dig po­li­ti­k­ud­vik­ling, er det kun fi nt med et skud skø­re ide­er. Kan ka­o­spi­lo­ten og ny­gø­g­le­ren Uff e El­bæk væ­re fød­sels­hjæl­per for det pro­jekt, vil der væ­re skabt et al­ter­na­tiv.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.