Po­li­ti­ke­re er bon­de­rø­ve

BT - - DEBAT -

Der er gen­nem de se­ne­ste år sagt ufat­te­ligt me­get vrøvl om, hvor­for det er umu­ligt at etab­le­re nye virk­som­he­der og fl yt­te stat­sin­sti­tu­tio­ner til provin­sen. (...) det er ik­ke an­det end dår­li­ge und­skyld­nin­ger. Hvis no­gen skul­le væ­re i tvivl om, jeg har ret, så ud­stil­le­de Ap­ple i den­ne uge, hvor hul dis­kus­sio­nen hidtil har væ­ret, og hvor vi­sions­lø­se dan­ske po­li­ti­ke­re og er­hvervs­le­de­re er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.