Sven­ske po­li­ti­folk får me­dal­jer ef­ter at­ten­tat

BT - - NYHEDER - Mela@ bt. dk

TER­ROR I KØ­BEN­HAVN

Mette Faur­holt- Sehested De to sven­ske po­li­ti­folk, der var livvag­ter for Muham­med- teg­ne­ren Lars Vil­ks un­der hans be­søg i Kø­ben­havn 14. fe­bru­ar, er ble­vet be­løn­net med me­dal­jer for de­res ind­sats i for­bin­del­se med sku­dat­ten­ta­tet på kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den.

To sven­ske be­tjen­te, som var til ste­de i kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den un­der sku­dat­ten­ta­tet 14. fe­bru­ar, er ble­vet be­løn­net med me­dal­jer af svensk po­li­ti. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.