’’

BT - - NYHEDER -

I de­bat­ten om sam­fun­dets re­ak­tion og for­holds­reg­ler over for ter­r­or­anslag er der en kends­ger­ning, vi er nødt til at hol­de fast i som det re­el­le og re­a­li­sti­ske grund­lag: Is­la­mi­stisk ter­ror er mas­se­mord. Ek­semp­ler­ne er tal­ri­ge, og de men­ne­ske­li­ge tab tæl­les i tu­sin­der

Jørn Bro, pens. po­li­ti­me­ster, i Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.