Bi­li­ster be­gra­vet i sneskred

BT - - NYHEDER -

Fle­re bi­ler er i går ble­vet be­gra­vet i et sneskred i det ve­st­li­ge Nor­ge nord for Ber­gen. Det skri­ver Ber­gens Ti­den­de. Sneskred­det fandt sted på mo­tor­vej­en E39. Fi­re bi­ler blev helt el­ler del­vist dæk­ket af sne. I bi­ler­ne var der i alt 11 per­so­ner iføl­ge de lo­ka­le myn­dig­he­der. Et barn har få­et ska­der, da en bil­r­u­de blev knust af sne­mas­ser­ne, men el­lers mel­des de in­vol­ve­re­de at væ­re slup­pet med skræk­ken. Red­nings­mand­skab var dog i af­tes i gang med at un­der­sø­ge, om fle­re bi­ler kan væ­re ble­vet ramt af sneskred­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.