Vig­tig vac­ci­ne

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 2. MARTS 2015

Langt de fle­ste af de børn, der li­ge­som tre- åri­ge Ha­rald le­ger på den in­den­dørs le­ge­plads i Bleg­dams­re­mi­sen i Kø­ben­havn, er ble­vet vac­ci­ne­ret. 86 pro­cent af de dan­ske børn på seks et halvt år er ble­vet vac­ci­ne­ret to gan­ge mod mæs­lin­ger, men det tal skal hæ­ves til 95, hvis nye ud­brud skal for­hin­dres. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.