SOULS­HO­CKS KON

Den dan­ske mu­sikpro­du­cer og tid­li­ge­re X Fa­ctor­dom­mer Car­sten ’ Souls­ho­ck’ Scha­ck har mi­stet sin hu­stru

BT - - NYHEDER -

SORG Laurits Bak Lyck

Hun de­di­ke­re­de det me­ste af sin tid til sin 10- åri­ge søn, som hun fulg­tes med rundt til fod­bold­kam­pe i og om­kring Los An­ge­les. I tykt og tyndt. Nu ty­der det på, at det sid­ste, Char­may­ne ’ Maxee’ Maxwell må­ske så, net­op var sin søn lø­be rundt på ba­nen, før et fald til et fod­bold­stæv­ne lør­dag end­te med at ko­ste hen­de li­vet.

Mette Faur­holtSe­he­sted

MAN­DAG 2. MARTS 2015

ma­ma@ bt. dk

ho­eg@ bt. dk

mela@ bt. dk

ro­ni@ bt. dk

la­ly@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.