Fa­mi­li­en un­der­sø­ger år­sa

BT - - NYHEDER -

STORT SAVN

’ Min fa­mi­lie og jeg prø­ver i øje­blik­ket sta­dig at fin­de ud af, hvad den ful­de hi­sto­rie er.’

Smer­te

Car­sten ’ Souls­ho­ck’ Scha­cks ko­ne, Char­may­ne ’ Maxee’ Maxwell, mi­ste­de an­gi­ve­ligt li­vet ef­ter et fald ved et fod­bold­stæv­ne, hvor par­rets ti- åri­ge søn, Ni­co­laj, spil­le­de. Her ses fa­mi­li­en i Dan­mark i 2010, da Souls­ho­ck var dom­mer i X Fa­ctor. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.