E PLUD­SE­LIG DØD

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 2. MARTS 2015

Nyhe­den om Car­sten ’ Souls­ho­ck’ Scha­cks ko­nes plud­se­li­ge død lør­dag har bredt sig i mu­sik­mil­jø­et, hvor fle­re har svært ved at for­stå, hvad der er sket.

En af dem er mu­sikpro­du­ce­ren Cut­fat­her med det bor­ger­li­ge navn Mich Hedin, der har ar­bej­det tæt sam­men med Car­sten ’ Souls­ho­ck’ Scha­ck i fle­re år.

» Det er for­fær­de­ligt, « er det før­ste, Cut­fat­her får sagt, da han får over­bragt nyhe­den om Char­may­ne ’ Maxee’ Maxwells død.

» Det er for­fær­de­ligt, « sag­de Cut­fat­her, da han fik over­bragt den tri­ste nyhed om Char­may­ne ’ Maxee’ Maxwells død. Han har fle­re gan­ge mødt sin tid­li­ge­re part­ners ko­ne. Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen I 2010 var Car­sten ’ Souls­ho­ck’ Scha­ck dom­mer i X Fa­ctor, og hans ko­ne var en hyp­pig gæst i stu­di­et.

Fo­to: Kri­stof­fer Juel Poul­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.