Drab split­ter Rusland

BT - - NYHEDER - Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RUSLAND

Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Var det ra­di­ka­le is­la­mi­ster, der dræb­te Bo­ris Nemtsov fre­dag af­ten, for­di han var jø­de? El­ler var det hans eg­ne kammerater i op­po­si­tio­nen, der or­ke­stre­re­de dra­bet for at svær­te præ­si­dent Pu­tin til? El­ler var det Pu­tin selv, der vil­le luk­ke mun­den en­de­gyl­digt på en af si­ne ar­ge­ste og mest kon­si­sten­te kri­ti­ke­re?

MAN­DAG 2. MARTS 2015

Støt­ter af op­po­si­tio­nen i Rusland mar­che­re­de i går gen­nem Moska for at min­des Kreml- kri­ti­ker Bo­ris Nemtsov, der blev dræbt kort før mid­nat fre­dag, kun et stenkast fra Kreml. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.