Din el- reg­ning lø­ber løbsk

Hver tred­je går glip af sto­re be­spa­rel­ser på el- for­bru­get

BT - - NYHEDER - Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SPA­RER­UN­DE

Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Tab­lets, tv og spil­le­kon­sol­ler. De el­drev­ne ap­pa­ra­ter til un­der­hold­ning ud­gør i dag 40 pro­cent af dan­ske hus­stan­des sam­le­de el­for­brug, en stig­ning på 32 pro­cent over de se­ne­ste ti år.

MAN­DAG 2. MARTS 2015

Med enk­le til­tag, som at hal­ve­re va­ske­tem­pe­ra­tu­ren, kan din el- reg­ning fal­de mærk­bart. Mo­del­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.