Of­re på ho­spi­tal

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 2. MARTS 2015

Jim­my Savi­le var Stor­bri­tan­ni­ens mest be­røm­te tv- stjer­ne. Han ar­bej­de­de som fri­vil­lig på Sto­ke Man­de­vil­le ho­spi­tal, hvor han fik in­stal­le­ret et kom­bi­ne­ret sove­væ­rel­se og kon­tor. Der­med hav­de han fri ad­gang til seksu­el­le over­greb på mindst 60 per­so­ner, her­un­der to ot­te- åri­ge børn og en 11- årig kræft­syg pi­ge.

Fo­to: Jen­ny Lewis og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.