Kul­tur Po­larcirk­lens Tw

BT - - KULTUR - Re­dak­tion@ bt. dk

TV- GYS

Li­ge­som tv- se­ri­en ’ The Team’ er ’ For­ti­tu­de’ et in­ter­na­tio­nalt sam­men­skuds­gil­de. Bri­tisk og ame­ri­kansk pro­du­ce­ret med et væld af eu­ro­pæ­i­ske sku­e­spil­le­re, an­ført af vo­res egen So­fie Gråbøl. Men hvor først­nævn­te fa­rer high­te­chs­mart fra by til by, iso­le­rer ’ For­ti­tu­de’ sin hand­ling på en lil­le, af­si­des­lig­gen­de ø nord for po­larcirk­len. Og det gør he­le for­skel­len.

Al­le er mær­ke­li­ge

Au­ra af per­ver­sion

Mystisk epi­de­mi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.