3x

BT - - TV -

21 For at bli­ve op­ta­get på Har­vard må Ben Camp­bell spa­re 300.000 dol­lars sam­men. Hans ma­te­ma­tik­læ­rer in­vi­te­rer me­get be­lej­li­get Ben til at bli ve med­lem af en lil­le grup­pe, som plan­læg­ger at for­la­de Las Ve­gas med fl ere mil­li­o­ner dol­lars. THE BOONDOCK SAINTS II: ALL SAINTS DAY Da ryg­tet om, at en præst er ble­vet dræbt af ma­fi aen, spre­der sig, ven­der brød­re­ne til­ba­ge.

Kl. 21.00

Jim Stur­ge­ss.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.