Det ek­stre­me Syd­afri­ka: De hvi­de slum­kvar­te­rer

BT - - TV/ RADIO -

DOKUMENTAR 20 år eft er det før­ste de­mo­kra­ti­ske valg i Syd­afri­ka og i skyg­gen af Nel­son Man­de­las død rej­ser tv- og ra­diovær­ten Reg­gie Ya­tes til Syd­afri­ka for at ta­ge tem­pe­ra­tu­ren på tre lo­kal­sam­fund. DR3 kl. 19.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.