JES DORPH JUB­LER: DEN RIG­TI­GE MAND

Den nu­væ­ren­de Cham­pions Le­ague- vært glæ­der over, at Pe­ter Grøn­borg o

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HØJ FAG­LIG­HED fl b@ spor­ten. dk PE­TER GRØN­BORG

Flem­m­ing Brandt Jes Dorph- Pe­ter­sen vid­ste in­tet om, hvem der skul­le afl øse ham som Cham­pions Le­ague- vært, før han læ­ste BTs af­slø­ring af nyhe­den i gårs­da­gens ud­ga­ve af BT. Men da han så, at det bli­ver hans tid­li­ge­re TV2- kol­le­ga Pe­ter Grøn­borg, der over­ta­ger plad­sen i sto­len, blev han me­get glad.

45 år

GIFT MED JOUR­NA­LIST

og for­fat­ter An­ne So­fi e Kragh. Par­ret har tre børn og bor i Ha­resko­v­by nord for Kø­ben­havn.

si­den 2006. Har tid­li­ge­re ar­bej­det med sport på Ber­ling­s­ke Ti­den­de og Po­li­ti­ken samt som fod­bold­kom­men­ta­tor hos TvDan­mark.

AN­SAT PÅ TV2

MAN­DAG 2. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.